OFIM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)Polish (Poland)

Witamy na stronie internetowej
Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych


Głównym celem naszej działalności jest współpraca międzynarodowa, ze szczególnym uwzględnieniem polsko-czeskiej współpracy transgranicznej.

Obecnie realizujemy również projekt rewitalizacji terenów poprzemysłowych mający na celu utworzenie "Parku Podróżników i Odkrywców" na Kamionce Piast w Opolu. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/kamionkapiast


Nasze pozostałe projekty koncentrują się przede wszystkim na realizacji działań informacyjnych i analitycznych dotyczących:
- promocji Polski i Opolszczyzny za granicą,
- swobodnego przepływu osób pomiędzy Republiką Czeską a Polską,
- rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi z Polski i Czech,
- porównywania przepisów prawa obowiązujących w Polsce i w Czechach,
- pomocy polskim/czeskim przedsiębiorcom w rozszerzeniu działalności gospodarczej na rynek sąsiedni,
- wspierania inicjatyw mających na celu promocję solidarności społecznej, otwartego państwa i efektywnych władz,
- wykonywania niezależnych ewaluacji dotyczących efektywności wdrażania programów pomocowych.


Zapraszamy do współpracy.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.